Windexor-skuteczna windykacja.
Windexor Warszawa
Siedziba główna

tel. (29) 746 30 63
(29) 745 12 53
fax.(29) 746 30 64

biuro@windexor.pl


Biuro w Warszawie

tel./fax: (22) 619 55 20
biuro.warszawa@windexor.pl
 
 
Jeżeli chcesz obejrzeć szczegóły wierzytelności na sprzedaż

Jeżeli nie posiadasz u nas konta załóż je.
Spółka nasza powstała 1 kwietnia 2003 r. i jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod nr 0000156855, jej wspólnicy posiadają niezbędną wiedzę, jak również ogromną praktykę w zakresie odzyskiwania długów.

Wspólnik Andrzej Żuk jest wpisany na listę radców prawnych i oprócz czynności typowo windykacyjnych, prowadzi kancelarię radcowską pod nazwą: Kancelaria Prawna Windexor - Radca Prawny Andrzej Żuk w Ostrowi Mazowieckiej i w Warszawie.

Pragniemy wskazać, iż celem niniejszej treści nie jest reklama naszej firmy a jedynie przedstawienie sposobu i warunków na jakich podejmujemy się prowadzenia poszczególnych spraw. Uważamy, iż najlepszą reklamą spółki WINDEXOR ANDRZEJ ŻUK i Wspólnicy Spółka jawna są rekomendacje udzielane przez naszych klientów.

Podstawowym założeniem spółki WINDEXOR ANDRZEJ ŻUK i Wspólnicy Spółka jawna są jest jak najszybsze uzyskanie tytułu wykonawczego, dlatego też nasza spółka zawiera z klientami umowy cesji przenoszące wierzytelności na WINDEXOR ANDRZEJ ŻUK i Wspólnicy Spółka jawna. Zmiana wierzyciela pozwala na składanie pozwów w Sądzie właściwym dla WINDEXOR ANDRZEJ ŻUK i Wspólnicy Spółka jawna. Nie oznacza to, iż nie prowadzimy rozmów z dłużnikami w celu dobrowolnego uregulowania ciążących na nich zobowiązań.

Jeśli chodzi o zasady rozliczeń pomiędzy WINDEXOR ANDRZEJ ŻUK i Wspólnicy Spółka jawna a jej kontrahentami, to są one ustalane indywidualnie w zależności od ilości przekazywanych nam spraw, jak też kwot podlegających ściągnięciu. Jednakże przyjmujemy generalną zasadę, iż za prowadzenie spraw w zakresie windykacji należności WINDEXOR ANDRZEJ ŻUK i Wspólnicy Spółka jawna nie pobiera z góry wynagrodzenia, ani też prowizji. Naszym wynagrodzeniem jest ustalona z klientem część wyegzekwowanej należności. Jedyne kwoty, jakie pobieramy w trakcie realizacji umowy cesji, to wpisy sądowe i zaliczki na koszty postępowania egzekucyjnego.

Analizując sprawy prowadzone przez naszą spółkę, jak też firmę DENTA-VIN, na bazie której powstał WINDEXOR ANDRZEJ ŻUK i Wspólnicy Spółka jawna (przed zmiana nazwy w listopadzie 2010 r) , średnia skuteczność w egzekwowaniu należności pieniężnych oscyluje w granicach 68 %. Wskazana średnia nie oddaje dokładnego obrazu naszej skuteczności, ponieważ w niektórych branżach skuteczność wynosi ponad 95 %. Przedstawiona powyżej informacja nie byłaby kompletna bez wskazania, iż podejmując się jakiejkolwiek sprawy prowadzimy ją do końca, nie dokonujemy cesji powrotnej, chyba że egzekucja okaże się bezskuteczna z powodu braku majątku.

Copyright Windexor Warszawa. Ta strona używa plików cookies. Szczegóły znajdziesz na naszej stronie: Polityka Prywatnosci